OSOS Panoları

Günümüzde enerji verimliliği ve enerjinin doğru kullanılması kapsamında dağıtım şirketleri tarafından şartnamelerle belirlenmiş özel önlemler alınmaktadır. Bu önlemlerden biriside OSOS (Otomatik Sayaç Okuma) projesidir.

OSOS Projesinin Önemi ve Faydaları

 • Sahada manuel okumadan dolayı oluşabilecek insan kaynaklı hataların azaltılması.
 • Dataların otomatik olarak merkezi sisteme aktarılması ve kaydedilmesi.
 • İşletim maliyetinin düşürülmesi.
 • Okuma ve faturalandırılma sürelerinin kısaltılması.
 • Gerçek zamanlı olarak tüketim verilerinin alınması ve izlenmesi.
 • Sayaca yapılan yetkisiz müdahalelerin anında tespit edilmesi.
 • Sayaç üzerinden kaçak kullanımın engellenmesi.
 • İkili anlaşmalarda ve uzlaştırma sisteminde kolaylık sağlanması.
 • Gerçek zamanlı tüketim verilerinin talep yönetiminde kullanılması.
 • Abonelerin sözleşme güç aşımları takip edilebilmesi.
 • Aboneler WEB ara yüzü üzerinden tüketimlerini takip edebilmeleri.
 • Tüketim analizleriyle yatırım ihtiyaçlarının belirlenmesi.