• E-mail: info@etien.com.tr
  • Telephone: +90 262 353 50 15 / 16

OUR HR POLICY

Success is not a coincidence...

Şirket olarak insan kaynakları konusunda ön planda tutuğumuz bazı değerlerimiz vardır;

  • Doğru personelin doğru pozisyonlarda istihdamını sağlamak,
  • Yeni pozisyonlar için öncelikle mevcut insan kaynağımızı değerlendirmek,
  • Çalışanlarımızın bilgi ve yeteneklerine uygun birimlerde yer almasını sağlamak,
  • Çalışanlarımızın moral ve motivasyonunu en üst düzeyde tutarak, aile bilinci oluşturmak,
  • Çalışanlarımızın gelişimine destek verip gelişimlerini sürekli hale getirmek,
  • İşçi sağlığı ve iş güvenliği açısından kusursuz ve huzurlu bir çalışma ortamı oluşturmak,
  • Topluma, doğaya ve çevreye karşı sorumlu bireylerle birlikte güvene dayalı bir işbirliği ortaya çıkarmak.
  • Personelimizin tüm özlük haklarını korumak ve geliştirmek.​

Bu değerler insan kaynakları politikamızın temelini oluşturur ve bütün bunları uygularken "insana yatırım topluma yatırım" ilkesini benimseriz.

Gelişim, insan odaklılık, müşteri memnuniyeti, güven, işbirliği, etik ve ahlaki değerler, sosyal sorumluluk insan kaynakları politikamızı oluşturan temel kavramlardır.

Eğer siz de ekibimize katılmayı düşünüyorsanız lütfen aşaıdaki formu doğru ve eksiksiz olarak doldurunuz.

Başvuru Formu

REFERENCES